zpět na úvodní stránku
zpět na úvodní stránku

Noc
zpět
zpět
Noc. Procházejí světem a užívají si po svém tajemnosti noci. Zachumlány do  kožichů očekávají to nejčernější setmění. Patří jim ten nekonečný temný chlad, který každou noc sestupuje až docela dolů na zem, na cesty, do trávy.  Samy se stávají tou hvězdnou tmou. Mizí na pěšině, klikatící se zahradou a stejně samozřejmě by se mohly  proplétat někde mezi  hvězdami.  Nebe je teď všude kolem.
Pod svými kožíšky ale důkladně skrývají kousky slunečního tepla.  Tak jako Země žhne lávou  hluboko pod jejich tlapkami.